شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 445
سن : 34 محل تولد : قوچان
وضعیت مسکن : ملکی شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 2000000 ریال تحصیلات : بی سواد
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 4
علت درخواست کمک : توجه : با توجه به صغیر بودن نیازمند ، پرونده به نام سرپرست و قیم ثبت شده است.

20,000,000 ریال


652,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

19,348,000 ریال
میزان کمک : (ریال) هدف ، مشارکت عمومی برای حل مشکلات نیازمندان بوده و میزان مبلغ بسته به عنایت شما دارد . (پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب)
نام و نام خانوادگی :
کد ملی : (اختیاری) با ورود کد ملی آمادگی خود را جهت عضویت و همکاری در گروه نیکوکاران را اعلام نموده و در تعاملات و فعالیتهای گروه نیکوکاران مشارکت فرمایید.
پست الکترونیکی : (اختیاری) جهت ارایه گزارش و بازخورد نیکوکاری به جنابعالی استفاده می گردد.
تلفن همراه : (اختیاری) جهت ارایه گزارش و بازخورد نیکوکاری به جنابعالی استفاده می گردد.