شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 303
سن : 64 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : ملکی شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : راهنمایی
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 10
علت درخواست کمک : کمک معیشت زندگی

10,000,000 ریال


1,353,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

8,647,000 ریال
میزان کمک : (ریال) هدف ، مشارکت عمومی برای حل مشکلات نیازمندان بوده و میزان مبلغ بسته به عنایت شما دارد . (پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب)
نام و نام خانوادگی :
کد ملی : (اختیاری) با ورود کد ملی آمادگی خود را جهت عضویت و همکاری در گروه نیکوکاران را اعلام نموده و در تعاملات و فعالیتهای گروه نیکوکاران مشارکت فرمایید.
پست الکترونیکی : (اختیاری) جهت ارایه گزارش و بازخورد نیکوکاری به جنابعالی استفاده می گردد.
تلفن همراه : (اختیاری) جهت ارایه گزارش و بازخورد نیکوکاری به جنابعالی استفاده می گردد.