شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 235
سن : 40 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : ملکی شغل : كارگر خدمات
درآمد ماهیانه : 2000000 ریال تحصیلات : بی سواد
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 3 نفر
محل سکونت : منطقه 18
علت درخواست کمک : ایشان خانم سرپرست خانوار ونیازمند اشتغال می باشد.

100,000,000 ریال


1,103,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

98,897,000 ریال
میزان کمک : (ریال) هدف ، مشارکت عمومی برای حل مشکلات نیازمندان بوده و میزان مبلغ بسته به عنایت شما دارد . (پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب)
نام و نام خانوادگی :
کد ملی : (اختیاری) با ورود کد ملی آمادگی خود را جهت عضویت و همکاری در گروه نیکوکاران را اعلام نموده و در تعاملات و فعالیتهای گروه نیکوکاران مشارکت فرمایید.
پست الکترونیکی : (اختیاری) جهت ارایه گزارش و بازخورد نیکوکاری به جنابعالی استفاده می گردد.
تلفن همراه : (اختیاری) جهت ارایه گزارش و بازخورد نیکوکاری به جنابعالی استفاده می گردد.