شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 234
سن : 47 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : اجاری شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 3000000 ریال تحصیلات : بی سواد
وضعیت تاهل : مجرد تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 18
علت درخواست کمک : مشخصات فوق بنام سرپرست خانواده بوده و کمکها برای تامین هزینه ازدواج فرزند خانواده می باشد .

60,000,000 ریال


11,536,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

48,464,000 ریال
میزان کمک : (ریال) هدف ، مشارکت عمومی برای حل مشکلات نیازمندان بوده و میزان مبلغ بسته به عنایت شما دارد . (پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب)
نام و نام خانوادگی :
کد ملی : (اختیاری) با ورود کد ملی آمادگی خود را جهت عضویت و همکاری در گروه نیکوکاران را اعلام نموده و در تعاملات و فعالیتهای گروه نیکوکاران مشارکت فرمایید.
پست الکترونیکی : (اختیاری) جهت ارایه گزارش و بازخورد نیکوکاری به جنابعالی استفاده می گردد.
تلفن همراه : (اختیاری) جهت ارایه گزارش و بازخورد نیکوکاری به جنابعالی استفاده می گردد.