شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 109
سن : 60 محل تولد : گ
وضعیت مسکن : اجاری شغل : ***
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : بی سواد
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 9
علت درخواست کمک : سرطان بدخيم - Intestinal cance

180,000,000 ریال


902,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

179,098,000 ریال
میزان کمک : (ریال) هدف ، مشارکت عمومی برای حل مشکلات نیازمندان بوده و میزان مبلغ بسته به عنایت شما دارد . (پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب)
نام و نام خانوادگی :
کد ملی : (اختیاری) با ورود کد ملی آمادگی خود را جهت عضویت و همکاری در گروه نیکوکاران را اعلام نموده و در تعاملات و فعالیتهای گروه نیکوکاران مشارکت فرمایید.
پست الکترونیکی : (اختیاری) جهت ارایه گزارش و بازخورد نیکوکاری به جنابعالی استفاده می گردد.
تلفن همراه : (اختیاری) جهت ارایه گزارش و بازخورد نیکوکاری به جنابعالی استفاده می گردد.