مسکن و سرپناه نیازمند
جهت نمایش پرونده خاص شماره پرونده را وارد کنید :
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 270
سن : 27 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : اجاری شغل : خگ
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : دیپلم
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 10
علت درخواست کمک :

50,000,000 ریال


1,553,528 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

48,446,472 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 340
سن : 43 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : اجاری شغل : كار در توليدي
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : راهنمایی
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 11
علت درخواست کمک :

50,000,000 ریال


1,572,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

48,428,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 350
سن : 50 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : اجاری شغل : از كار افتاده
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : دیپلم
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 3 نفر
محل سکونت : منطقه 12
علت درخواست کمک :

50,000,000 ریال


1,552,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

48,448,000 ریال