جهزیه و ازدواج نیازمندان
جهت نمایش پرونده خاص شماره پرونده را وارد کنید :
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 234
سن : 47 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : اجاری شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 3000000 ریال تحصیلات : بی سواد
وضعیت تاهل : مجرد تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 18
علت درخواست کمک : مشخصات فوق بنام سرپرست خانواده بوده و کمکها برای تامین هزینه ازدواج فرزند خانواده می باشد .

60,000,000 ریال


11,536,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

48,464,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 254
سن : 24 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : ملکی شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 450000 ریال تحصیلات : دیپلم
وضعیت تاهل : مجرد تعداد عائله مندی : 0 نفر
محل سکونت : منطقه 19
علت درخواست کمک :

60,000,000 ریال


2,816,056 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

57,183,944 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 256
سن : 26 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : ملکی شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 450000 ریال تحصیلات : دیپلم
وضعیت تاهل : مجرد تعداد عائله مندی : 0 نفر
محل سکونت : منطقه 19
علت درخواست کمک :

60,000,000 ریال


2,107,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

57,893,000 ریال