معیشت خانواده نیازمند
جهت نمایش پرونده خاص شماره پرونده را وارد کنید :
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 260
سن : 37 محل تولد : مشكين شهر
وضعیت مسکن : ملکی شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 600000 ریال تحصیلات : ابتدایی
وضعیت تاهل : مجرد تعداد عائله مندی : 3 نفر
محل سکونت : منطقه 19
علت درخواست کمک :

35,000,000 ریال


1,737,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

33,263,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 264
سن : 76 محل تولد : قروه
وضعیت مسکن : اجاری شغل : از كار افتاده
درآمد ماهیانه : 550000 ریال تحصیلات : ابتدایی
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 19
علت درخواست کمک :

70,000,000 ریال


3,262,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

66,738,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 402
سن : 40 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : اجاری شغل : خانه دار
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : دیپلم
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 6
علت درخواست کمک :

20,000,000 ریال


122,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

19,878,000 ریال