بیماران نیازمند
جهت نمایش پرونده خاص شماره پرونده را وارد کنید :
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 102
سن : 60 محل تولد : ***
وضعیت مسکن : اجاری شغل : ***
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : ابتدایی
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 1 نفر
محل سکونت : منطقه 8
علت درخواست کمک : نوع بيماري : سرطان - کانسر برست

240,000,000 ریال


6,955,397 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

233,044,603 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 108
سن : 15 محل تولد : تهران
وضعیت مسکن : اجاری شغل : ***
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : راهنمایی
وضعیت تاهل : مجرد تعداد عائله مندی : 0 نفر
محل سکونت : منطقه 12
علت درخواست کمک : سرطان بدخيم - liver cancer

360,000,000 ریال


30,350,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

329,650,000 ریال
شرح حال نیازمند مبلغ مورد نیاز مجموع مشارکت مردمی
کد پرونده : 109
سن : 60 محل تولد : گ
وضعیت مسکن : اجاری شغل : ***
درآمد ماهیانه : 0 ریال تحصیلات : بی سواد
وضعیت تاهل : متاهل تعداد عائله مندی : 2 نفر
محل سکونت : منطقه 9
علت درخواست کمک : سرطان بدخيم - Intestinal cance

180,000,000 ریال


902,000 ریال

مبلغ مورد نیاز باقی مانده :

179,098,000 ریال